Anja Jerčič Jakob

Florilegij spominov 2010 – 2011

Doc. mag. ANJA JERČIČ JAKOB, akad. slik. / MA, Assistant Professor

  • »Florilegij spominov (št.1) / Florilegium of memories (Nr.1)«, 2010, jajčna tempera in olje na platnu / egg tempera and oil on canvas, 21 x 30 cm

  • »Florilegij spominov / Florilegium of memories«, cerkev sv. Duha, Krško, 2010

  • »Florilegij spominov / Florilegium of memories«, cerkev sv. Duha, Krško, 2010

  • »Florilegij spominov / Florilegium of memories«, cerkev sv. Duha, Krško, 2010

  • »Florilegij spominov / Florilegium of memories«, cerkev sv. Duha, Krško, 2010

1/