Anja Jerčič Jakob

Doc. mag. ANJA JERČIČ JAKOB, akad. slik. / MA, Assistant Professor

Anja Jerčič Jakob

4

»Florilegij spominov / Florilegium of memories«, cerkev sv. Duha, Krško, 2010