Anja Jerčič Jakob

Doc. mag. ANJA JERČIČ JAKOB, akad. slik. / MA, Assistant Professor

Izbor del od 2010 do 2015, portfolio “Trifolium”

Aktualno

5E4A3784_anja

Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana

Februar 2015

Anja Jerčič Jakob, TRIFOLIUM

Izbor del 2010 – 2015.

Povezava do kataloga “Portfolio Trifolium”.