Anja Jerčič Jakob

Doc. mag. ANJA JERČIČ JAKOB, akad. slik. / MA, Assistant Professor

Galerija ZDSLU, Ljubljana, 2015: “Trifolium”

Anja Jerčič Jakob navadno deteljo vztrajno slika že deseto leto. Motiv jo umešča v tradicijo, ki sega do začetkov zahodnega slikarstva. Umetniki so rastline upodabljali ob podobah svetnikov in upodobitvah iz svetih spisov, na portretih, tihožitjih ter v temah posvetne zgodovine in mitologije. Simbolizem botanike se je razvijal v antiki, doživel svoj naslednji vrhunec v okviru nabožne literature, v srednjeveški herbalistiki, in kontinuirano preživel do današnjega dne.

Arhiv