Anja Jerčič Jakob

ANJA JERČIČ JAKOB

Galerija Lek, Ljubljana, 2015: “Anja Jerčič Jakob, slike”

Njen iskreni stik z naravo je bil v slikarstvu navzoč že v času študija na akademiji za likovno umetnost, še najbolj pri slikanju klasičnega tihožitja s cvetjem. Ta stik kasneje nikoli ni zamrl, nasprotno, še stopnjeval se je in poglabljal v več smereh. V neki posebni obliki, ki jo je slikarka razvila zelo avtorsko, se je tihožitje transformiralo v svojevrstno slikarsko postavitev rastlinskih podob. Pri tem je likovnica v ospredje naslikanega vse bolj odločno in razpoznavno postavila deteljo.

Arhiv

Galerija Lek, Ljubljana

9. junij – 4. september 2015

1_ krajina_naslovnica_mala

 

 

 

 

 

Krajina, 2015, jajčna tempera in olje na platnu, 195 x 130 cm

Priložnostna zloženka iz otvoritve galerije. Zlozenka_anja_jercic_jakob